Kurse

  • Kurs 93 / VT Start: Oktober 2022 in Berlin
    oder je nach Anmeldezahl im März 2023
    12 freie Plätze
  • Kurs 92 / VT Start: Oktober 2022 in München 7 freie Plätze
  • Kurs 32 / PA Start: Oktober 2022 in Berlin 3 freie Plätze